1. Dzisiejsza niedziela to pierwsza niedziela Adwentu ze zmianą tajemnic różańca i arcybractwa. Składka przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Ta niedziela rozpoczyna nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”.
 2. Rozpoczęty dziś w Kościele Adwent ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, podczas której czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego na świat. Jest też czasem, w którym uwaga nasza zostaje skierowana na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów. Z tych dwóch powodów okres Adwentu przeżywany jest jako czas świętego i zarazem radosnego oczekiwania. Starajmy się wejść pełnym sercem w ten czas łaski, czas głębokiej refleksji i modlitewnego oczekiwania.
 3. Szczególnym akcentem i przeżyciem niech będą codzienne roraty, na które was wszystkich serdecznie i licznie zapraszamy; codziennie wieczorem o godz. 17 00, w soboty również o godz. 17 00. Gorące zaproszenie kierujemy do wszystkich dorosłych, do młodzieży, do dzieci i rodziców małych dzieci, chcielibyśmy by one tu z waszą zachętą i pomocą były blisko przy ołtarzu. Gromadzimy się przy wygaszonym kościele, dzieci z lampionami czekają pod chórem na uroczyste wejście do ołtarza, tam też składają serduszka z dobrymi uczynkami do koszyka, by później losować figurkę Matki Bożej i żłóbek. Po mszy św. będą rozdawane dzieciom obrazki adwentowe związane z przeżywanymi tematami. Za uczestnictwo w roratach jak zawsze dzieci będą nagrodzone.
 4. W poniedziałek zapraszamy na roraty i na spotkanie przed bierzmowaniem klasy VI SP.
 5. We wtorek po roratach zbiórka wszystkich kandydatów, ministrantów i lektorów.
 6. W środę I miesiąca zapraszamy 15 min przed mszą św. na katechezę o Biblii. Po mszy św. zapraszamy Akcję Katolicką i nowych chętnych członków Akcji na plebanię na spotkanie.
 7. W czwartek zapraszamy kuracjuszy na mszę św. w waszej intencji na godz. 16 00.
 8. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
 • W czwartek po rannej mszy św. adoracja Pana Jezusa i godzina święta Arcybractwa NSPJ. Po wieczornej mszy św. adoracja Pana Jezusa i modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii i z naszych rodzin.
 • W I piątek spowiedź od godz. 15 00, a po mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii św. s. Faustyny i adoracja osobista Pana Jezusa do godz. 19 00.
 1. Naszych chorych odwiedzimy nie w pierwszy piątek, ale tydzień później 14 XII od rana i będzie to już spowiedź i komunia św. przed świętami.
 2. W sobotę 8 XII Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Odpust w Króliku Polskim. Msze św. w naszym kościele o godz. 8 00 i dwie msze popołudniu o 15 30 i o 17 00.
 3. W sobotę na mszy św. o 15 30 nasze dzieci komunijne z klas III otrzymają poświęcone medaliki Matki Bożej, które nałożą im rodzice, a o godz. 17 00 dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci Maryi otrzymają medale Matki Bożej, które również będą im nałożone na znak przyjęcia do wspólnoty. Zapraszamy dzieci i rodziców na tę uroczystość.
 4. Za tydzień niedziela adoracyjna i Dzień Solidarności z Kościołami na Wschodzie. Po mszach św. zbiórka do puszek na pomoc tym Kościołom.
 5. W przyszłą niedzielę Dzieci Maryi z Siostrami będą rozprowadzać po każdej mszy św. świąteczne pierniczki przez nich wykonane. Ofiary zebrane przy tej okazji będą przeznaczone na rekolekcyjne potrzeby Dzieci i Młodzieży Maryjnej.
 1. Można już nabywać opłatki wigilijne jak co roku w zakrystii. Deszno, aż do bloków w Rymanowie Zdroju zapraszamy do P. Organisty, a Posadę Górną, aż do ul. Kasztanowej zapraszamy do Siostry. Pamiętajcie, że ofiara złożona przy tej okazji jest waszym podziękowaniem Siostrze i P. Organiście za pracę i posługę w naszej parafii.
 1. Zapraszamy do prasy katolickiej, jest wyłożona na stoliku pod chórem. Ofiary proszę wrzucać do skrzyneczki nad stolikiem.
 2. Przy ołtarzu Miłosierdzia Bożego są świece Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Ofiara jak co roku to minimum 5 zł. Zapraszamy.
 3. Przy ołtarzu dziś są wystawione po renowacji i na nowo złocone 2 kielichy i piękny krucyfiks, który przez lata był nieużywany i stał w zakrystii. Koszt renowacji to 1700 zł.