Nabożeństwa Październikowe – 2018 r.

 

Data prowadzenia Różańca i
przygotowania
Mszy świętej
 

Nazwa Róży

01. 10 Róża św. Klary
02. 10 Róża bł.   Karoliny Kóźkówny
03. 10 Róża św. Jadwigi Śląskiej
04. 10 Róża św. Elżbiety
05. 10 Róża św. Zofii
06. 10 Róża św. Kingi
07. 10 Róża św. Jadwigi Królowej
08. 10 Róża Najświętszej Maryi Panny
09. 10 Róża św. Marty
10. 10 Róża św. Faustyny Kowalskiej
11. 10 Róża św. Marii Magdaleny
12. 10 Róża św. Agnieszki
13. 10 Róża św. Anny
14. 10 Róża św. Bernadetty
15. 10 Róża św. Moniki
16. 10 Róża św. Heleny
17. 10 Róża św. Wincentego
18. 10 Róża św. Michała
19. 10 Róża św. Krzysztofa
20. 10 Róża św. Antoniego
21. 10 Róża św. Tomasza
22. 10 Róża św. Wojciecha
23. 10 Róża św. Andrzeja
24. 10 Róża św. Łukasza
25. 10 Róża św. Marka
26. 10 Róża św. Mateusza
27. 10 Róża św. Pawła
28. 10 Róża św. Piotra
29. 10 Róża św. Jana
30. 10 Róża św. Stanisława
31. 10 Róża św. Józefa