Od trzech lat w naszej parafii w każdą III środę miesiąca można modlić się o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkich chorób i nałogów. W Obliczu Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, można mu oddawać swoje troski  i prosić o łaski- według jego słów „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

To szczególne nabożeństwo prowadzi grupa biblijna.