Pod przesłaniem „Pozwólcie Zbawcy by Cię dotknął” rekolekcje w czasie Wielkiego Postu w naszej parafii poprowadzi ks. Krzysztof Rzepka.

Harmonogram rekolekcji: czwartek, 1 marca 2018
I prawo życia duchowego:
Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka wspaniały plan zbawienia, wypływający z Jego miłości.
● 8.00- Msza św. z konferencją 1 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 1 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 1 prawa
Świadectwo małżonków o miłości Boga

piątek, 2 marca 2018
II prawo życia duchowego:
Człowiek jest oddzielony od Boga, od Jego planu zbawienia przez grzech.
● 8.00- Msza św. z konferencją 2 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 2 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 2 prawa
● 19.00- Droga Krzyżowa z adoracją krzyża, możliwość spowiedzi

sobota, 3 marca 2018
III prawo życia duchowego:
Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
● 8.00- Msza św. z konferencją 3 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 3 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 3 prawa
Błogosławieństwo każdego małżeństwa i rodziny Najświętszym Sakramentem

niedziela, 4 marca 2018
IV prawo życia duchowego:
Trzeba osobiście przyjąć Chrystusa i uwierzyć w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
● 7.30- Msza św. z konferencją 4 prawa
● 9.00- Msza św. z konferencją 4 prawa + świadectwa uczestników rekolekcji
● 10.30- Msza św. z konferencją 4 prawa na każdej mszy św.
● 15.00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

● 16.00- Msza św. z konferencją 4 prawa