Grób jest pusty Pan zmartwychwstał : „A gdy pierwszy dzień po szabacie, wczesnym rankiem , gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu”/J 20 (1-2)/ a ewangelista Marek pisze „Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc to że żyje i że ona go widziała, nie chcieli uwierzyć”/Mk 16 (10-11)a ona uwierzyła… I znowu kobieta przy grobie, ale pustym – Maria Magdalena, jako pierwsza Apostołka głosi światu o Zmartwychwstałym Jezusie, o nadziei wierze i miłości…