Złożenie Pana Jezusa do grobu– „były przy tym kobiety, które z nim przybyły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało ułożone ciało Jezusa „Łk 23(55-56). Podobnie czytamy u św. Mateusza –„i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grabu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu” 27(60-61) i podobnie u św. Marka jest mowa o kobietach. Trzej ewangeliści podkreślają ,że to właśnie kobiety do końca wytrwały przy krzyżu i czuwały przy grobie Pana Jezusa…. I chyba po dziś dzień to trwa , że kobieta wszelkie życiowe krzyże mężniej znosi i przyjmuje z pokorą.