W niedzielę 4-go marca zakończyły się rekolekcje w naszej parafii. Prowadził je ks. Krzysztof Rzepka.
Od czwartku do niedzieli zgłębialiśmy za słowem głoszonym prze kaznodzieję jak żyć, aby nasza droga życiowa była dobra i szczęśliwa i zgodna z tym, co mówi do nas Bóg przez Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Stwórcą a człowiekiem.