Siostry Szarytki w naszej parafii

Dom Siostr MiłosierdziaZgromadzenie Sióstr Miłosierdzia założyli wspólnie św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Merilac w 1633r. w Paryżu. W Polsce jest znane pod popularną nazwą Szarytki, co pochodzi od francuskiego słowa „charite” - miłosierdzie.

Do Polski pierwsze Szarytki przybyły w 1652r. Charyzmatem sióstr jest służba Chrystusowi w ubogich. Swoje powołanie realizują przez pracę w szpitalach, domach opieki, zakładach opiekuńczych. Uczą religii w szkole i pracują charytatywnie na rzecz parafii. Warto odwieddzić stronę internetową Zromadzienia.

Do naszej parafii pierwsze siostry przyszły w 1963r. Była to s. Bronisława Konik i jej siostra Jadwiga, osoba samotna. Zamieszkały w wilii, którą dostały w spadku po rodzicach. Przekazały ją później na rzecz Zgromadzenia. W 1964 roku przyjechały kolejne siostry. Pracowały w parafii jako katechetka, zakrystianka i organistka. Od 1 września 1978 r. dom jest kanonicznie erygowany. Znajduje się tu kaplica z Najświętszym Sakramentem. Są również pokoje dla sióstr, które przybywają na wypoczynek i leczenie do Uzdrowiska.

Obecnie na stale przebywają tu trzy siostry:  s. Elżbieta Bartoń, s. Anna Żelenio s. Teresa Potok. Pełnią funkcje zakrystianki, katechetki, prowadzą formacje stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej.  Dbają o wystrój świątyni, czystość bielizny kościelnej, świeże kwiaty, zawsze aktualne wspaniałe dekoracje, a przede wszystkim pracują z dziećmi i młodzieżą. To ich piękna codzienność, z której tak wiele czerpiemy wszyscy.

Serdeczne Bóg zapłać!

 

Siostry, które poprzez lata pracowały w naszej parafii:

1/ s.Bronisława Konik 1963-1990

2/ s.Kazimiera Pitala 1964-1994

3/ s.Aniela Gwóźdź 1964-?

4/ s.Sabina Adrzejewska 1964-1966

5/ s.Kazimiera Krytkowska 1965-?

6/ s.Anna Romaniuk 1966- 1970

7/ s.Marianna Bukowińska 1966-1969

8/ s.Maria Bednarz 1969-1978

9/ s.Bronisława Wilczek 1970-1972

10/s.Stanisława Skupień 1972- 1975

11/s.Zofia  Kociuk 1975- 1984

12/s.Maria Owsiak 1979- 1985

13/s.Franciszka Krzyśko 1984- 1993

14/s.Michalina Rams 1985- 1985

15/s.Inga Panchyrz 1985- 1986

16/s.Maria Urbaniak 1986- 1990

17/s.Maria Róg 1990- 1999

1Rymanów Zdrój8/s.Bożena Król 1993- 1999

19/s.Józefa Drozdek 1994- 2000

20/s.Janina Czachor 1995-?

21/s.Barbara Zegar 1999- 2008

22/s.Janina Dudek 1999- 2000

23/s.Cecylia Szkotak 2000- 2010

24/s.Genowefa Bukowiec 2000- 2002

25/s.Krystyna Król 2002- 2010

26/s.Anna Nowińska 2008- 2010

27/s.Elżbieta Bartoń 2010 - 2016

28/s.Anna Żelenio 2010 - 2012

29/s.Teresa Potok 2010 - 

30/s. Barbara Gółąb 2012 - 2015

31/s. Maria Słonka 2012 - 2014

32/s. Anna Widzyk 2012 - 2016

33/s. Monika Gryźniak 2014 - 

34/s. Zofia Głowacka 2015 - 

35/s. Iwona Piela 2016 -

36. s. Maria Studzińska 2016 -