Wspólnoty parafialne

Parafia jest wspólnotą ludzi ochrzczonych. Jej życie koncentruje się wokół sprawowania Eucharystii oraz innych sakramentów. Duch Święty wzbudza w Kościele różne powołania i udziela rozmaitych darów. Dlatego często określa się parafię jako "wspólnotę wspólnot", w których każdy może odnaleźć swoją drogę do Boga. Zapraszamy wszystkich parafian do pogłębiania swojej więzi z Panem Bogiem przez aktywne włączenie się w życie wspólnot działających przy naszej Parafii.

Schola młodsza


Róże Różańcowe

Róże Rodzinne
Akcja Katolicka
Kręgi rodzinne modlitewne
Kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie
Arcybractwo Honorowej Straży NSPJ i Niepokal. Serca Maryi
Diakonia Muzyczna Parafii
Rada Duszpasterska Parafii


Ruch Światło - Życie
Liturgiczna Służba Ołtarza - kandydaci, ministranci i lektorzy

Dzieci Maryi i Młodzież Maryjna
Schola dziecięca