Rekolekcje ewangelizacyjne /04 marca 2018r./

Zdjęcie

W niedzielę 4-go marca zakończyły się rekolekcje w naszej parafii. Prowadził je ks. Krzysztof Rzepka.
Od czwartku do niedzieli zgłębialiśmy za słowem głoszonym prze kaznodzieję jak żyć, aby nasza droga życiowa była dobra i szczęśliwa i zgodna z tym, co mówi do nas Bóg przez Jezusa Chrystusa, jedynego pośrednika między Stwórcą a człowiekiem.
 

 

 

 

 

Rekolekcje ewangelizacyjne 1-4 Marca /2018r./

 

Pod przesłaniem „Pozwólcie Zbawcy by Cię dotknął” rekolekcje w czasie Wielkiego Postu w naszej parafii poprowadzi ks. Krzysztof Rzepka.
ZdjęcieHarmonogram rekolekcji: czwartek, 1 marca 2018
I prawo życia duchowego:
Bóg miłuje człowieka i ma wobec każdego człowieka wspaniały plan zbawienia, wypływający z Jego miłości.
● 8.00- Msza św. z konferencją 1 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 1 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 1 prawa
Świadectwo małżonków o miłości Boga

piątek, 2 marca 2018
II prawo życia duchowego:
Człowiek jest oddzielony od Boga, od Jego planu zbawienia przez grzech.
● 8.00- Msza św. z konferencją 2 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 2 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 2 prawa
● 19.00- Droga Krzyżowa z adoracją krzyża, możliwość spowiedzi

sobota, 3 marca 2018
III prawo życia duchowego:
Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
● 8.00- Msza św. z konferencją 3 prawa
● 16.00- Msza św. dla kuracjuszy z konferencją 3 prawa
● 17.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość spowiedzi
● 18.00- Msza św. z konferencją 3 prawa
Błogosławieństwo każdego małżeństwa i rodziny Najświętszym Sakramentem

niedziela, 4 marca 2018
IV prawo życia duchowego:
Trzeba osobiście przyjąć Chrystusa i uwierzyć w Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela.
● 7.30- Msza św. z konferencją 4 prawa
● 9.00- Msza św. z konferencją 4 prawa + świadectwa uczestników rekolekcji
● 10.30- Msza św. z konferencją 4 prawa na każdej mszy św.
● 15.00- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

● 16.00- Msza św. z konferencją 4 prawa
 

 

Otwarcie i poświęcenie Urzędu Pocztowego /5 luty 2018r./

Zdjęcie

W poniedziałek 5 lutego, po próbach przez lata likwidacji Poczty Polskiej otwarto na nowo Rymanowie Zdroju Urząd Poczty Polskiej . W tym radosnym wydarzeniu obecny był Ks. Proboszcz Marek Zajdel naszej parafii, który dokonał poświęcenia.

 

 

 

 

 

Boże Narodzenie 2017r.

Zdjęcie

Kolejne Boże Narodzenie, rodzinne święta,
Zdawało by się że znowu to samo, jednak nie …
Ktoś odszedł z naszej rodziny i tylko puste miejsce przy stole zostało,
Puste przy stole ale nie w naszych sercach.
Ktoś z kolei się narodził i powiększyła się rodzina
A Boże Narodzenie nieustanie trwa przy nas
W myśl hasła ”PRAGNĘ NARODZIĆ SIĘ W TWOIM SERCU”…
 

 

 

 

 

 

 

 

adwentowa piosenka

Zdjęcie

http://www.chrzescijanskiegranie.pl/aktualnosci/2017/11/roraty-2017-ze-swietym-jozefem-magda-aniol-straznik-skarbow-teledysk-slowa/

 

STRAŻNIK SKARBÓW – TEKST:

Mówił nie za wiele, robił to co trzeba

włosów nie rwał z głowy, gdy piszczała bieda

misję miał na ziemi, taką dla świętego

Bóg mu dał za żonę Matkę Syna swego

 

Ref: Na ocean naszych łez

Strażnik skarbów w niebie jest

Na ocean naszych łez

Strażnik skarbów w niebie jest

 

Chociaż pracowity, jak na swoje czasy

wiedział, że rodzina ważniejsza jest od kasy

serce pełne wiary, broda jak z portretu

wierny aż do końca, cieśla z Nazaretu

Adwent 2017r.

Zdjęcie 

 Z listu pasterskiego Metropolity Przemyskiego Arcybiskupa Adama Szala
W pierwszą niedzielę Adwentu Słowo Boże wzywa nas do czuwania. Czuwanie w sensie religijnym to rozumne i konsekwentne wyciąganie wniosków z analizy znaków czasu, które towarzyszą życiu człowieka. Refleksja nad losami ludzkości oraz obserwacja życia codziennego przekonuje nas przede wszystkim o kruchości i znikomości ziemskiego życia, które jest bardzo niepewne wobec żywiołów tego świata.(…)
(…) Wpatrując się w adwentowych bohaterów wiary, szczególnie w Maryję i św. Jana Chrzciciela, uczmy się od nich otwartości na Ducha Świętego. Rozpoczynamy dziś nowy rok duszpasterski, który skłania nas do pogłębienia prawdy o Duchu Świętym i bogactwie Jego darów.
Módlmy się wraz ze św. Janem Pawłem II o dary Ducha Świętego:

Duchu Święty, proszę Cię

o dar Mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar Umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,

o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar Bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.
 

Dzwony na dzwonnicy naszego kościoła.

 

„Paweł” i „Jan Paweł II” biją jednym sercem na Anioł Pański oraz o godzinie piętnastej.

 A sygnaturka delikatnie przypomina , że za pięć minut rozpocznie się Msza św.

Dzwon „Jan Paweł II” już dzwoni

Zdjęcie

W dniu 26 października 2017r. został zainstalowany II dzwon w naszym kościele, parafii Rymanów Zdrój, ufundowany przez parafian i kuracjuszy za staraniem Ks. Proboszcza Marka Zajdla.. W tym czasie również został odrestaurowany poprzedni dzwon , którego imię to „Paweł”, który dzwonił i nadal dzwoni od roku 1966,  a w tym okresie Proboszczem był Ks. Piotr Roztocki w Rymanowie mieście /nasza świątynia była kościołem filialnym parafii Rymanów/.

„IMIĘ  MOJE  PAWEŁ”

NA 1000 LECIE CHRZTU ŚW.

Z WDZIĘCZNOŚCI ZA OPIEKĘ BOŻĄ NAD PARAFIĄ RYMANOWSKĄ

Z PROŚBĄ O DALSZE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

FUNDUJĄ TEN DZWON ZAWSZE WIERNI BOGU I OJCZYŹNIE PARAFIANIE

ZA STARANIEM KS. DZIEKANA I PROBOSZCZA PIOTRA ROZTOCKIEGO.

***(druga strona dzwonu***

996 -  Wizerunek Matki Bożej -  1966

                                           

 

Dzwon „Jan Paweł II”

Parafia Rzymsko – Katolicka Rymanów Zdrój 2016

Św. Stanisława B.M.

*JAN  PAWEŁ  II*

Za czasów J.E.Ks. Abpa Józefa Michalika

Metropolity Przemyskiego

I Proboszcza Ks. Marka Zajdla

***(druga strona dzwonu)***

W ROKU JUBILEUSZU

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1050 ROCZNICY CHRZTU POLSKI

ORAZ KANONIZACJI

ŚW. JANA PAWŁA II

I WPROWADZENIA RELIKWII

ŚW. PAPIEŻA DO KOŚCIOŁA

DZWON UFUNDOWALI

RENATA I MARCIN TROSKA

ORAZ PARAFIANIE I KURACJUSZE

Dekoracja na dzień 1 listopada 2017r W naszym Domu Bożym

 

I to jest to , misternie wykowane i z optymistycznym przesłaniem.

Dziękujemy naszym Siostrom Szarytkom za prace  i wprowadzenie nas w ten szczególny czas ,

czas łączenia nas ze świętymi i naszymi bliskimi.

Uroczystość Wszystkich Świętych /1 listopada 2017r./

Zdjęcie

 

W tym dniu odwiedzamy groby najbliższych palimy światło, symbol Chrystusa Zmartwychwstałego.

Nie jeden się smuci, nad mogiłą, bo opłakuje niedawno stratę bliskiej osoby , ale czy wiara w Jezusa pozwala na rozpacz?... Może cieszmy się, że tam po drugiej stronie spotkali Miłość , która przewyższa wszelkie ziemskie miłości.

 A my łączmy się z nimi, z naszymi świętymi: dziećmi, braćmi czy rodzicami , aby nas prowadzili do świętości, abyśmy jeszcze zdążyli kochać,
bo jak powiedział Ks. Jan Twardowski „Spieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą”,
 wszak tylko z miłości będziemy osądzeni.
 

 

 

 

Subskrybuje zawartość