Życie, śmierć i Zmartwychwstanie , największa tajemnica wiary

jak wiara nadzieja i miłość…

Jezus z martwych wstał tak i my nie umrzemy na zawsze

to największa radość naszego życia