„Sławcie Pana,….śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!”
Ps 105, 1-2

W 1999 roku inicjatywa powstania scholi w parafii św. Stanisława została zaproponowana przez Ks. Proboszcza Feliksa Paściaka Panu Tadeuszowi Śliwce. Powstaniu towarzyszyła idea uwielbiania Boga, praca nad rozwojem wiary i talentów u dzieci i młodzieży, a także troska o ożywienie przeżywanej przez wiernych liturgii mszy św. Schola ta stała się zrębem wspólnoty Stowarzyszenia Dzieci Maryi.

Pod koniec 1999 roku schola powiększa swój skład zapraszając wszystkie chętne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej, by śpiewem chwalić swego Najwyższego Stwórcę. Opiekunem duchowym zostaje Siostra Barbara Zegar. Dzięki wielkim wysiłkom Pana Tadeusza Śliwki schola podejmuje systematyczną pracę na cotygodniowych próbach. Częstym gościem jest także Pani organistka – Justyna Wańdyga, która również swoim talentem służy by kształcić i rozwijać talenty otwierając je na piękno bożych darów. Praca zawodowa, studia osób prowadzących i trudności lokalowe są powodem przetasowań personalnych.

W 2001 roku uczestniczki scholi podejmują udział w różnych konkursach organizowanych przez środowiska, a także różne ośrodki. Akcja Katolicka w parafii organizuje przegląd piosenki religijnej i patriotycznej, by rozpalić młode serca do dawania świadectwa swojej wiary i odkrywania bogactwa swego wnętrza.

W kolejnych latach rośnie także zainteresowanie i zaangażowanie się w przygotowanie inscenizacji, celebracji, apeli, przedstawień szkolnych. Dziewczęta ćwiczą systematycznie w szkole pod kierunkiem Pana mgr Bogusława Malinowskiego, ambitnie rozwijając swoje talenty, biorąc udział jako solistki w różnego rodzaju konkursach, odnosząc także i obecnie duże sukcesy.

W 2004 roku ujawniają się następne talenty. Dzięki trosce rodziców, którzy pomagają rozwijać je dzieciom, powstaje w młodszej grupie Dzieci Maryi, druga scholka, której akompaniuje Rafał Zeljaś. Mimo wielu trudności zewnętrznych celem staje się uwielbienie Boga poprzez, propagowanie pieśni religijnych i włączenie się czynne w przygotowanie oprawy liturgii niedzielnych mszy św., oraz opraw muzycznych wszystkich inscenizacji i celebracji organizowanych przez Stowarzyszenie w Kościele i na terenie Szkoły.