Z inicjatywy Księdza Proboszcza Feliksa Paściaka prawie wszystkie rodziny z naszej parafii zostały włączone w modlitwę różańcową. Całą parafię podzielono na 31 Róż Rodzin. Każda z nich ma swojego świętego patrona.
Co roku w październiku kolejne Róże Rodzin animują oprawę liturgiczną Mszy Świętej, przygotowują rozważania tajemnic i prowadzą modlitwę różańcową. Podczas tej modlitwy członkowie danej Róży trzymają 20 płonących świec, symbolizujących wszystkie tajemnice różańca. Cyklicznie kolejne Róże przygotowują oprawę liturgiczną niedzielnych Mszy Świętych odprawianych w intencji parafii, oraz wykonują ołtarze na uroczystość Bożego Ciała. Przede wszystkim jednak modlą się na różańcu, polecając Matce Najświętszej wszystkie rodziny naszej parafii.

Podział na Róże stanowi pewną strukturę organizacyjną parafii, ułatwiającą podejmowanie różnych zadań.

Róże Rodzin w parafii:

 1. Róża Rodzin św. Klary
 2. Róża Rodzin św. Karoliny
 3. Róża Rodzin św. Jadwigi
 4. Róża Rodzin św. Elżbiety
 5. Róża Rodzin św. Zofii
 6. Róża Rodzin św. Kingi
 7. Róża Rodzin św. Jadwigi Królowej
 8. Róża Rodzin Najświętszej Maryi Panny
 9. Róża Rodzin św. Marty
 10. Róża Rodzin św. Faustyny
 11. Róża Rodzin św. Magdaleny
 12. Róża Rodzin św. Agnieszki
 13. Róża Rodzin św. Anny
 14. Róża Rodzin św. Bernadetty
 15. Róża Rodzin św. Moniki
 16. Róża Rodzin św. Heleny
 17. Róża Rodzin św. Wincentego
 18. Róża Rodzin św. Michała
 19. Róża Rodzin św. Krzysztofa
 20. Róża Rodzin św. Antoniego
 21. Róża Rodzin św. Tomasza
 22. Róża Rodzin św. Wojciecha
 23. Róża Rodzin św. Andrzeja
 24. Róża Rodzin św. Łukasza
 25. Róża Rodzin św. Marka
 26. Róża Rodzin św. Mateusza
 27. Róża Rodzin św. Pawła
 28. Róża Rodzin św. Piotra
 29. Róża Rodzin św. Jana
 30. Róża Rodzin św. Józefa
 31. Róża Rodzin św. Stanisława