Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia założyli wspólnie św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Merilac w 1633r. w Paryżu. W Polsce jest znane pod popularną nazwą Szarytki, co pochodzi od francuskiego słowa „charite” – miłosierdzie.

Do Polski pierwsze Szarytki przybyły w 1652r. Charyzmatem sióstr jest służba Chrystusowi w ubogich. Swoje powołanie realizują przez pracę w szpitalach, domach opieki, zakładach opiekuńczych. Uczą religii w szkole i pracują charytatywnie na rzecz parafii. Warto odwiedzić stronę internetową Zgromadzenia.

Do naszej parafii pierwsze siostry przyszły w 1963r. Była to s. Bronisława Konik i jej siostra Jadwiga, osoba samotna. Zamieszkały w wilii, którą dostały w spadku po rodzicach. Przekazały ją później na rzecz Zgromadzenia. W 1964 roku przyjechały kolejne siostry. Pracowały w parafii jako katechetka, zakrystianka i organistka. Od 1 września 1978 r. dom jest kanonicznie erygowany. Znajduje się tu kaplica z Najświętszym Sakramentem. Są również pokoje dla sióstr, które przybywają na wypoczynek i leczenie do Uzdrowiska.

Obecnie na stale przebywa tu s. Teresa Potok. Siostry pełnią funkcje zakrystianki, prowadzą formacje Stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej i prowadzą przedszkole. Dbają o wystrój świątyni, czystość bielizny kościelnej, świeże kwiaty, zawsze aktualne wspaniałe dekoracje, a przede wszystkim pracują z dziećmi i młodzieżą. To ich piękna codzienność, z której tak wiele czerpiemy wszyscy.

Serdeczne Bóg zapłać!

Siostry, które poprzez lata pracowały w naszej parafii:

 1. s. Bronisława Konik 1963-1990
 2. s. Kazimiera Pitala 1964-1994
 3. s. Aniela Gwóźdź 1964-?
 4. s. Sabina Adrzejewska 1964-1966
 5. s. Kazimiera Krytkowska 1965-?
 6. s. Anna Romaniuk 1966- 1970
 7. s. Marianna Bukowińska 1966-1969
 8. s. Maria Bednarz 1969-1978
 9. s. Bronisława Wilczek 1970-1972
 10. s. Stanisława Skupień 1972- 1975
 11. s. Zofia Kociuk 1975- 1984
 12. s. Maria Owsiak 1979- 1985
 13. s. Franciszka Krzyśko 1984- 1993
 14. s. Michalina Rams 1985- 1985
 15. s. Inga Panchyrz 1985- 1986
 16. s. Maria Urbaniak 1986- 1990
 17. s. Maria Róg 1990- 1999
 18. s. Bożena Król 1993- 1999
 19. s. Józefa Drozdek 1994- 2000
 20. s. Janina Czachor 1995 – ?
 21. s. Barbara Zegar 1999- 2008
 22. s. Janina Dudek 1999- 2000
 23. s. Cecylia Szkotak 2000- 2010
 24. s. Genowefa Bukowiec 2000- 2002
 25. s. Krystyna Król 2002 – 2010
 26. s. Anna Żelnio 2010 – 2013
 27. s. Anna Nowińska 2008- 2010
 28. s. Elżbieta Bartoń 2010 – 2016
 29. s. Barbara Gołąb 2012 – 2015
 30. s. Anna Widzyk 2012 – 2016
 31. s. Monika Gryźniak 2014 – 2018
 32. s. Teresa Potok 2010 –
 33. s. Zofia Głowacka 2015 –
 34. s. Maria Studzińska 2016 – 2019
 35. s. Iwona Piela 2016 –
 36. s. Danuta Paluch 2018 – 2020
 37. s. Martyna Owsianka 2019 – 2020
 38. s. Aleksandra Tokarska 2020 –