Festyn  Dobroczynny „W hołdzie prześladowanym chrześcijanom”

„Wdzięczność wobec Boga przynagla nas, by nieść pomoc innym” Rymanów Zdrój, 30 sierpnia 2020r.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przegotowanie kolejnego Festynu Dobroczynnego „W hołdzie prześladowanym chrześcijanom”. Każdy gest uczyniony z miłości do Pana Boga i ludzi, to udział w czynieniu świata bardziej Bożym. Całe dzieło Festynu składa się z takich gestów zaangażowania się po stronie dobra. Nie chcemy pozostawać obojętnymi wobec cierpienia tak wielu ludzi na świecie, stąd mimo trudności podjęliśmy starania, by tegoroczny Festyn mógł się odbyć.

W tym roku, poprzez spotkanie z Polakiem, Panem Radosławem Malinowskim założycielem Fundacji HAART Kenia, niosącej pomoc ofiarom handlu ludźmi, nasza uwaga została skierowana na ten tak mało znany problem. We współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie, postanowiliśmy  przyjść z pomocą działającemu w stolicy Kenii Nairobi  Schronisku dla osób, które udało się ocalić z rąk handlarzy ludźmi. Są to przede wszystkim dzieci i młode kobiety. 30 lipca papież Franciszek powiedział: „Handel ludźmi jest wciąż otwartą raną na ciele ludzkości. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na rzecz niewinnych ofiar komercjalizacji osoby ludzkiej. Wciąż tak wiele jest do zrobienia”.

Dziękujemy wszystkim , którzy tutaj, w Rymanowie Zdroju pracowali z wielką determinacją przygotowując Festyn. Dziękujemy ludziom, którzy przybyli na Festyn, aby być z nami : parafianom, przyjaciołom, kuracjuszom, przedstawicielom  władz. Dziękujemy muzykom, którzy ofiarowali swój czas, twórcom podarowanych na aukcję dzieł, ofiarodawcom cennych darów, przedstawicielom rządu RP, Panu prezydentowi i Jego małżonce, Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, tym, którzy upamiętnili tą uroczystość ,dziennikarzom, Parafiom, w których mogliśmy opowiedzieć o celu zbiórki i przeprowadzić kwestę, strażakom, wszystkim, którzy upiekli ciasta, modlili się, ofiarowali pieniądze na ten cel.

Wdzięczni Panu Bogu i ludziom, mając w pamięci tak liczne i piękne historie, które wydarzyły się w związku z Festynem zapraszamy wszystkich do troski o to, by tu gdzie żyjemy nie ustawało pragnienie niesienia pomocy, dzielenia się, solidarności. W tym roku zebraliśmy blisko 79 tysięcy złotych, które będą naszym wspólnym darem dla podopiecznych schroniska w Nairobi. Serdecznie dziękujemy.