15 września odpustem ku czci Matki Bożej Bolesnej w Rymanowie rozpoczęła się w naszym rymanowskim dekanacie wizytacja kanoniczna ks. biskupa, która przypada raz na 5 lat. Wizytacji tej dokonał ks. biskup Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. W Parafii św. Stanisława biskupa i męczennika w Rymanowie Zdroju ten dzień wizytacji przypadł na niedzielę 20 września.

Przed pierwszą mszą św. o 7. 30 ks. biskup został uroczyście wprowadzony do świątyni przez ks. proboszcza Marka Zajdla wraz z asystą liturgiczną. Po początkowych modlitwach ks. biskup został przywitany przez parafian oraz proboszcza parafii. Następnie ks. biskup rozpoczął uroczystą mszę św. i wygłosił słowo pasterskie do parafian.

Na mszy św. o godz. 9.00 ks. biskup spotkał się z uczniami pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Posadzie Górnej wraz z rodzicami, dyrekcją szkoły oraz wychowawcą klasy i pobłogosławił zarówno pierwszoklasistów oraz ich przybory szkolne. Na koniec dzieci otrzymały specjalne przygotowane prezenty w postaci wyprawki szkolnej.

Na sumie o godz. 10.30 ks. biskup udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży szkolnej z Parafii Rymanów Zdrój oraz części Parafii Rymanów i wygłosił do nich i do zgromadzonych gości i parafian pasterskie słowo i udzielił błogosławieństwa.

Popołudniu  o godz. 15.00 ks. biskup modlił się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia Bożego i spotkał się ze wspólnotą Sióstr.

Ostatnim punktem wizytacji była popołudniowa msza św. o godz. 16.00, na której zgromadzili się parafianie i kuracjusze oraz członkowie wspólnot działających przy parafii Rymanów Zdrój. Po mszy św. miało miejsce spotkanie ks. biskupa z grupami i wspólnotami formującymi się przy parafii. Na koniec ks. biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa i zakończył wizytowanie Parafii w Rymanowie Zdroju.

Program wizytacji kanonicznej w parafii Rymanów Zdrój20 września 2020 roku

 

1) Msza św. 7 30

7 20      – Powitanie ks. biskupa        

 

Na zewnątrz kościoła:

– ks. proboszcz ubrany w kapę w asyście liturgicznej wychodzi przed świątynię, by powitać ks. biskupa (przygotować krzyż do ucałowania ),

– ks. biskup całuje krzyż

– po przywitaniu procesja wchodzi do kościoła przy śpiewie pieśni

Wewnątrz kościoła:

– ks. biskup klęka na przygotowanym przed ołtarzem klęczniku,

– ks. proboszcz podchodzi do ambonki i śpiewa następujące wersety:

 

Drodzy bracia i siostry, wdzięczni Bogu za dar wizytacji biskupiej, złączmy się we wspólnej modlitwie za naszego księdza biskupa.

 

         Wszyscy stoją, a ks. proboszcz śpiewa:

         K:  Boże, Obrońco nasz, zachowaj sługę swego biskupa Mariana

W: Który w Tobie pokłada nadzieję.

         K:  Okaż mu, Panie, pomoc swoją.

W: I broń od złego.

         K:  Panie, wysłuchaj modlitwę naszą.

W: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

         K:  Módlmy się:

 

Wszechmogący, wieczny Boże, który dokonujesz wielkich dzieł miłosierdzia, udziel Twojemu słudze biskupowi Marianowi i zebranej tu społeczności łaski Ducha Świętego oraz zlej na nas obfite swoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

– następnie ks. biskup od ołtarza głównego śpiewa kolektę mszalną o św. Stanisławie biskupie i męczenniku

– ks. biskup zasiada na głównym miejscu i następuje przywitanie przez przedstawicieli parafii i ks. proboszcza

– po powitaniu ks. biskup udaje się do zakrystii, by przygotować się do Eucharystii, a z nim główna asysta liturgiczna

– ks. biskup udaje się do ołtarza

– następuje uroczysta msza św. po przewodnictwem ks. biskupa z homilią

 

2) Msza św. 9 00

Msza św. z udziałem dzieci pierwszej klasy SP z Posady Górnej. Po komunii św. nastąpi poświęcenie pierwszoklasistów i ich szkolnych tornistrów oraz rozdanie dzieciom przygotowanych niespodzianek.

 

3) Msza św. 10 30

Msza św. uroczysta z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania (wg. scenariusza)

 

4) Nabożeństwo o 15 00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Sióstr Miłosierdzia

 

5) Msza św. 16 00

1. We mszy św. uczestniczą członkowie wszystkich wspólnot parafialnych od dzieci po dorosłych i starszych.

2. Po mszy św. spotkanie ze wspólnotami duszpasterskimi parafii:

 

– Rada Duszpasterska

– Akcja Katolicka

– Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ  i Maryi

– Róże Różańcowe

– Róże Rodzinne – 31

– Ruch Apostolstwa Młodzieży

– Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie

– Kręgi rodzinne modlitewne

– Diakonia Muzyczna

– Stowarzyszenie Dzieci Maryi i Młodzieży Maryjnej

– Schole

– Ministranci i Lektorzy

– Grupa biblijna