Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia założyli wspólnie św. Wincenty a Paulo i św. Ludwika de Merilac w 1633r. w Paryżu. W Polsce jest znane pod popularną nazwą Szarytki, co pochodzi od francuskiego słowa „charite” – miłosierdzie.

Do Polski pierwsze Szarytki przybyły w 1652r. Charyzmatem sióstr jest służba Chrystusowi w ubogich. Swoje powołanie realizują przez pracę w szpitalach, domach opieki, zakładach opiekuńczych. Uczą religii w szkole i pracują charytatywnie na rzecz parafii. Warto odwieddzić stronę internetową Zromadzienia.

Do naszej parafii pierwsze siostry przyszły w 1963r. Była to s. Bronisława Konik i jej siostra Jadwiga, osoba samotna. Zamieszkały w wilii, którą dostały w spadku po rodzicach. Przekazały ją później na rzecz Zgromadzenia. W 1964 roku przyjechały kolejne siostry. Pracowały w parafii jako katechetka, zakrystianka i organistka. Od 1 września 1978 r. dom jest kanonicznie erygowany. Znajduje się tu kaplica z Najświętszym Sakramentem. Są również pokoje dla sióstr, które przybywają na wypoczynek i leczenie do Uzdrowiska.

Obecnie na stale przebywają tu trzy siostry: s. Elżbieta Bartoń, s. Anna Żelenio s. Teresa Potok. Pełnią funkcje zakrystianki, katechetki, prowadzą formacje stowarzyszenia Młodzieży Maryjnej. Dbają o wystrój świątyni, czystość bielizny kościelnej, świeże kwiaty, zawsze aktualne wspaniałe dekoracje, a przede wszystkim pracują z dziećmi i młodzieżą. To ich piękna codzienność, z której tak wiele czerpiemy wszyscy.

Serdeczne Bóg zapłać!

Siostry, które poprzez lata pracowały w naszej parafii:

 1. s.Bronisława Konik 1963-1990
 2. s.Kazimiera Pitala 1964-1994
 3. s.Aniela Gwóźdź 1964-?
 4. s.Sabina Adrzejewska 1964-1966
 5. s.Kazimiera Krytkowska 1965-?
 6. s.Anna Romaniuk 1966- 1970
 7. s.Marianna Bukowińska 1966-1969
 8. s.Maria Bednarz 1969-1978
 9. s.Bronisława Wilczek 1970-1972
 10. s.Stanisława Skupień 1972- 1975
 11. s.Zofia Kociuk 1975- 1984
 12. s.Maria Owsiak 1979- 1985
 13. s.Franciszka Krzyśko 1984- 1993
 14. s.Michalina Rams 1985- 1985
 15. s.Inga Panchyrz 1985- 1986
 16. s.Maria Urbaniak 1986- 1990
 17. s.Maria Róg 1990- 1999
 18. s.Bożena Król 1993- 1999
 19. s.Józefa Drozdek 1994- 2000
 20. s.Janina Czachor 1995-?
 21. s.Barbara Zegar 1999- 2008
 22. s.Janina Dudek 1999- 2000
 23. s.Cecylia Szkotak 2000- 2010
 24. s.Genowefa Bukowiec 2000- 2002
 25. s.Krystyna Król 2002- 2010
 26. s.Anna Nowińska 2008- 2010
 27. s.Elżbieta Bartoń 2010 – 2016
 28. s.Anna Żelenio 2010 – 2016
 29. s. Monika
 30. s.Teresa Potok 2010 –
 31. s. Maria Studzińska 2016 – 2019
 32. s. Iwona Piela 2016 –
 33. s. Danuta Paluch 2018 –
 34. s. Martyna Owsianka 2019 –