Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał Ten radosny okrzyk zwiastuje całemu światu najważniejszą prawdę chrześcijaństwa: po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastało zmartwychwstanie.

Z wiarą stajemy dziś przed pustym grobem, z którego płynie radosne orędzie:

Nie ma Go tutaj, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział.

„.Alleluja, Jezus żyje, Ten, co za nas życie dał .Już Go dłużej grób nie kryje, jak powiedział, zmartwychwstał”

 

Śmierć nam odtąd już nie straszna,
Gdy zmartwychwstał Pan nad Pany,
Pokonał grzech i szatana,
Nam otworzył Niebios bramy.

Śpiewajcie pieśni radosne
Wraz z chórami Anielskimi,
Grajcie Mu na strunach lutni
Wszyscy ludzie całej ziemi.

Niech rozdzwonią się najgłośniej
Dzwony we wszystkich świątyniach,
Głosząc triumf zmartwychwstania,
Nadziei naszego zbawienia.

Alleluja, Jezus żyje!
Zmartwychwstał, to cud prawdziwy,
Wysłużył nam wieczne szczęście,
Najlepszy Zbawca, litościwy!

 

 

    „Jezus zwyciężył, to wykonało się Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc”

Zacznij od Zmartwychwstania „nowe życie”,zostaw wszystko co było…. zacznij wszystko od nowa ….. zajrzyj do pustego grobu ….Nie ma Go tam …. JEZUS ŻYJE  i my żyć będziemy.

Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Radosnej
wtedy nawet krzyż ucieszy
jak perkoz dwuczuby na wiosnę
anioł sam wytłumaczy jak trzeba
choć doktoratu z teologii nie ma
grzech ciężki staje się lekki
gdy się jak świntuch rozpłacze
– nie róbcie beksy ze mnie
mówi Matka Boska
to kiedyś
teraz inaczej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

~~ks. Jan Twardowski/Od końca