1. Dzisiejsza niedziela to Święto Miłosierdzia Bożego. Po mszach św. zbiórka do puszek na „Caritas” z racji Niedzieli Miłosierdzia. O godz. 15 00 wystawienie Pana Jezusa , adoracja w Godzinie Łaski i uroczyste Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z odpustem zupełnym. Uczestniczący w domu w tym nabożeństwie mogą zyskać taki odpust w swoich domach.
  2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Bądźmy w tym tygodniu szczególnie otwarci na drugiego człowieka, a szczególnie na ludzi potrzebujących modlitwy i wsparcia.
  3. Modlitwę i sumę przygotowują dziś mieszkańcy Róży św. Marii Magdaleny (na sumie podziękowanie Róży za przygotowanie sumy!). Za tydzień prosimy o przygotowanie modlitwy i sumy mieszkańców Róży św. Agnieszki.
  4. Tajemnice różańcowe proszę w tym miesiącu wymienić między sobą w Różach Rodzinnych.
  5. Zapraszamy na codzienną adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie od 18 30.
  6. We wtorek o godz. 17 30 spotkanie w kościele dzieci i rodziców klas III przed I komunią św.
  7. W środę Nowenna do św. Stanisława biskupa i męczennika.
  8. W piątek Nabożeństwo do miłosierdzia Bożego.
  9. Przyszła niedziela to trzecia niedziela miesiąca, składkowa na tacę na potrzeby prac w naszej parafii.
  10. Serdeczne podziękowanie składamy za włączenie się w akcję „Rodzina – rodzinie i rodzina – osobie samotnej”. W akcję włączyło się wiele rodzin, kapłani i siostry zakonne, przygotowano 14 paczek i udzielono wsparcia 7 rodzinom (1 spoza parafii) i 12 osobom samotnym (6 spoza parafii). Ponadto rozdysponowano 3 800 zł jako dopłaty do wydatków świątecznych, leków i rachunków. Niech dobry Bóg wszystkim zaangażowanym w to dzieło obficie błogosławi.
  11. Podziękowanie składamy także ks. diakonowi Michałowi, który jutro już wyjeżdża, a który swoim słowem uświetnił Oktawę Wielkanocy , a dziś wygłosił swoje ostatnie kazanie jako diakon. Za 6 tygodni przyjmie świecenia kapłańskie i powróci do nas, by odprawić w swojej parafii pierwszą mszę św. prymicyjną 23 maja o godz. 10 30. Obejmijcie Go swoja modlitwą na te już ostatnie chwile przygotowania do święceń prezbiteratu.