Wielki Piątek, dzień zadumy i refleksji nad Męką i Śmiercią Jezusa na krzyżu dla naszego zbawienia.                      Pochylmy się dzisiaj nad Jego wielką miłością  do nas -miłością, która nie boi się trudu i cierpienia

 

Wielbię Twój Krzyż o Chryste,
Bo On jest kluczem
Co Bramę raju otwiera.
On znakiem Miłości,
To na Nim codziennie
Za mnie umierasz!
Wtulić się pragnę
W Twój Święty Krzyż.
I otrzeć z boku krwawiącą ranę.
W głębokiej ciszy
Przy Tobie klękam.
Spraw…
Niech z Tobą Jezu,
Na zawsze zostanę!
Niech Twoja męka,
Nie będzie daremna.
Pozwoli mi przetrwać
Trudne życia chwile.
Otocz mnie, Panie,
Łaską miłosierdzia
Bym unieść się mogła
W górę, za motylem!
Uwielbiam Krzyż Twój o Chryste,
Co z ziemi wyrasta ku niebu.
On mym błogosławieństwem
On Siłą
W czas burzy i w czas powiewu.
O Krzyżu Święty
Którego ramiona
Rozpostarłeś szeroko.
Zostań w mym sercu
Zostań w mej duszy
Zakotwicz swój znak
We mnie głęboko!
~~S. Krystiana ZSNM/ Poezja o moim Bogu